Privacyverklaring

Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Advertentieclub.nl gevestigd aan…….. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Advertentieclub.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken via de website enkele persoonsgegevens via contact- en inschrijfformulieren.
Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig. Je kunt je ook aanmelden door telefonisch contact met ons op te nemen.
Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske.

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders echter aan altijd  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou of een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkvoorveloskundeskasterlan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Advertentieclub.nl verwerkt via de website jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Het beantwoorden van jouw vragen
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (i n de toekomst)
 • Het afhandelen van jouw betaling (in de toekomst)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er zijn een aantal zaken die via onze website automatisch verwerkt worden (dat wil zeggen door een computerprogramma of -systeem, zonder dat daar direct een medewerker van Advertentieclub.nl tussen zit).

Advertentieclub.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: PHP-Auth, Mollie & bol.com Seller API.
Al jouw verbindingen met onze server zijn encrypted via een SSL certificaat, daarnaast wordt je wachtwoord extra versleuteld opgeslagen in onze database.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Advertentieclub.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens die u via een formulier op onze website worden na 30 dagen automatisch van onze server verwijderd
 • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
  Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Om te zien welke cookies wij gebruiken klikt u hier>

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze praktijk.
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dvertentieclub.nl

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Advertentieclub.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@advertentieclub.nl.

 

Delen wij uw persoonlijke informatie?

Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie verkopen of verhuren aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming. Wij minimaliseren de hoeveelheid persoonlijke informatie en vragen alleen om de data die echt noodzakelijk is. Wij beheren de data en delen het met geen derde partijen dan onze partners als hieronder genoemd.

 

Business Partners

Wij delen uw persoonlijke informatie met onze business partners om de service aan te kunnen bieden.

 • Mollie: We werken samen met Mollie voor de afhandeling van de betaling. Mollie heeft hiervoor ook de persoonlijke gegevens nodig.
 • Google Analytics: Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de interactie van de gebruikers te meten. Dit is een standaard tool die gebruikt wordt voor bijna iedere website. Google analytics houdt bij hoeveel bezoekers de website heeft en spot populaire trends. We doen alles wat mogelijk is om de persoonlijke gegevens niet te delen met Google Analytics.
 • MailChimp:  Wanneer je een account aanmaakt bij advertentieclub dan ben je automatisch ingeschreven bij MailChimp. De service van deze derde partij wordt gebruikt voor het managen van de e-mails. Door het gebruik van MailChimp is het mogelijk dat deze service ook de mailadressen, IP addressen, taalvoorkeuren, type mobiel apparaat, locatie en andere niet persoonlijke informatie verzameld. Dit is normaal in deze industrie en de gegevens worden niet gedeeld met iemand anders dan advertentieclub.nl

 

API delen

advertentieclub.nl doet er alles aan om uw API-koppelingen veilig te beschermen. Het delen van API is op eigen risico. Het is mogelijk om op bol.com de API-koppelingen te verversen. U bent in staat om op ieder moment de API-koppelingen en alle gerelateerde data te verwijderen van onze server. Op deze manier blijft uw data altijd veilig.

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website mogelijk enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Sta jij of jouw kind op een van deze foto’s en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@advertentieclub.nl zodat wij de betreffende foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Stockfotografie is afkomstig van RawPixel.com en Pixabay.com

 

Dislaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Advertentieclub.nl spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Advertentieclub.nl, noch de makers van deze website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

 

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Advertentieclub.nl